1

Dane osobowe, które są przekazywane do naszej firmy przez Klientów przetwarzamy w sposoób zgodny z wymogami prawnymi, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z udzielonym zezwoleniem przez naszych Klientów. Dane osobowe przechowujemy w naszej bazie danych w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, a dostęp do wymienionej bazy mają tylko uprawnieni pracownicy sklepu.

2

Sklep nie przekazuje, nie użycza ani nie sprzedaje danych osobowych przekazanych przez Klientów osobom trzecim. Jedynym odstępstwem jest wyraźna zgoda klienta lub życzeniu o udostępnieniu zgromadzonych danych, ponadto sklep może przekazać dane osobowe Klientów na specjalne żądanie uprawnionych przez prawo organów państwa w związku z toczącym się postępowaniem.

3

Klient ma pełen dostęp do swoich danych osobowych, to znaczy ma możliwość ich weryfikacji i modyfikacji, a także ma możliwość żądania usunięcia ich z naszej bazy danych.

4

Dane osobowe, które są nam udostępniane przez Klienta przetwarzane są w celach:

1.W celu realizacji zamówień produktów składanych przez Klienta w naszym sklepie,

2.W celu postępowania w sprawie składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

3.W momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie od naszej firmy informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane są w tym przypadku przez nas przetwarzane w celu przekazywania Klientowi informacji o sklepie, promocjach oraz o ofercie sklepu.

5

Dane osobowe Klient podaje dobrowolnie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nasz sklep może utrudnić lub uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną.

6

W trakcie korzystania przez Klienta z naszego sklepu na Jego urządzeniu są zapisywane pliki, które zawierają różne informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w każdej chwili wyłączyć w Swojej przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookie, jednak może to się wiązać w niektórych przypadkach z utrudnieniem w korzystaniu z naszej oferty. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia jak i oprogromowania Klienta. Nie zagrażają również bezpieczeństwu Jego danych osobowych.

7

Pliki cookie dostarczają informacji na temat:

- sesji użytkownika (pozwala to na korzystanie z serwisu bez konieczności ciągłego wpisywania hasła i loginu),

- ostatnio przeglądanych produktów,

- sposobu korzystania z serwisu tzn. sposobu logowania, zapamiętanie hasła i loginu przez Klienta itp.

8

Nasz serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies. Są to pliki stałe i sesyjne. Pliki stałe to pliki, które są przechowywane na urządzeniu końcowym klienta (aż do czasu ich manualnego usunięcia lub przez czas określony w parametrach danego pliku). Pliki sesyjne to pliki cookies, które są przechowywane tylko do momentu wylogowania Klienta z serwisu lub/i wyłączenia przeglądarki.